20131025/183-ordekli-kultur-merkezi-526a6a61d8be2.jpg

Ördekli Kültür Merkezi

Taya kadın Mah. Haşim İşcan Cad. - Osmangazi / Bursa (0224) 2218069.

  • Mekan Detayları
Yıldırım Beyazıd döneminde (1389-1402) yapımına başlanan hamam Timur'un Bursayı işgal etmesinden ötürü yarım kalmıştır. Çelebi Mehmed devrinde bitirilerek oğlu Murat Bey adına vakfeylemiştir.

 

1485'de sonra sadrazam olan Çandarlı İbrahim Paşa bu vakfın mütevellisi iken savakından (su makseminin havuz kapaklı lüleli yeri) hamam duvarına bir çeşme yapmıştır.

1495'de hamam tam olarak onarılmış. (BS. 26/311) 1496 yılında kiraya verildiği görülür.

1514'de günde 33 dirhemle kiraya verilmiştir. (

1520'de 25 ve daha sonraları 12 dirheme kadar kirası düşmüştür. 

1620'de hamamın altı tane halvet kubbeleri ve camekânının tuğla kiremitlerine yağmur işlediğinden Frenk kiremidi ile örtülmüştür.

Hamam kaynaklara göre aynı bölgede daha önce I.Murad Tarafından yaptırılan Nalıncılar hamamından sonra yaptırıldığından dolayı Yeni hamam ismini almış,daha sonra hamamların çoğalması ile 'Eski Hamam1 olarak anılmaya başlamıştır.

Ördekli İsminin ise içerisinde kullanılan su havuzu ve kurna yalaklarından ötürü verilmiş olabileceği kuvvetle muhtemeldir. Hamam dönemi itibariyle Bursa'da Osmanlı tarafından yaptırılan en büyük hamam özelliğini taşır.

İçerisinde külhandan gelen dumanın tabandan dolaştırılıp ardından duvarlara geçirilen bir ısıtma sistemi uygulanmıştır. Ayrıca ısıtılan su duvarlarda dolaştırılmak suretiyle iç mekânın ısıtılmasına katkıda bulunulmuştur.

Kadınlar ve erkekler ana bölümlerinden oluşan hamam çifte hamam niteliğindedir. Soğukluk bölümü sekizgen sıcaklık bölümü ise dikdörtgen plan üzerine oturtulmuştur

Üzeri kubbeler ile örtülmüş olan yapının duvarları 3 sıra tuğla 1 sıra kesme taş ile örülmüştür.

Soğukluk bölümü sekizgen sıcaklık bölümü ise dikdörtgen plan üzerine oturtulmuştur.

Bursayı güney kuzey istikametinde kesen en önemli ve eski caddelerinden birisi olan Abdal caddesi üzerinde yer alması ve tarihi İpek Yolu deve kervanlarının geçiş yerine yakınlığından dolayı oldukça yoğun kullanıldığı ifade edilir.

Hamam 1855 depreminde hasar görmesinin ardından Abdal caddesinin genişletilmesi uğruna kısmen yıkılmış ve günümüze değin harap bir vaziyette kalmıştır.
Sağlam bölümleri bir dönem belediye tarafından depo olarak kullanılan hamamı Eski Eserler Kurumunun restore edip Kütüphane yapma gayreti boşa çıkmış,ardından Mimarlar odasına tahsisi yapılan hamamın restorasyonu yine gerçekleştirilememiştir.

Günümüzde Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan yapı Osmangazi Belediyesine tahsis edilmiştir. Osmangazi Belediyesi tarafından vakıflar müdürlüğünden tahsisi alındığından itibaren başlatılan hummalı projelendirme çalışmaları (Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon) tamamlandıktan ve Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunca onaylandıktan sonra restorasyon çalışmalarına ancak 2006 yılında başlanabilmiştir. Özenle ve oldukça dikkatli sürdürülen restorasyon çalışması 2008 Nisan ayında tamamlanmıştır.

"Çok amaçlı Kültür Merkezi" olarak işlevlendirilen Hamam bünyesinde biri büyük diğeri küçük iki adet seminer salonu, Fuaye salonu, kahve salonu, sergi salonları, geleneksel sanatlar kurs ve uygulama salonları ve Türk Mutfağı'ndan yemeklerin sunulacağı bölümler yer almaktadır. Toplam 1400 m2 kapalı alana sahip olan Ördekli hamamı Kültür Merkezi Bursa Kültür hayatınayeni bir heyecan ve soluk getirmiştir.
ÇALIŞMA SAATLERİ:
Hafta içi, Hafta sonu: 08.00 - 23.00
ADRES: Taya kadın Mah. Haşim İşcan Cad. Osmangazi/BURSA
İLETİŞİM:  221 80 69

Bu Mekandaki Kaçırdığınız etkinliklerden bazıları

Ördekli Kültür Merkezi geçmiş etkinlikleri